Sider

mandag 8. november 2010

Klarer bare ikke glemme denne../ I just can't forget about this one..

Interiørmessig er denne leiligheten like aktuell i dag. Jeg elsker rett og slett strutsen!

En ting jeg har tenkt utrolig mye på den siste tiden er denne leiligheten i Paris som stod uberørt i 70 år. Mange av dere har sikkert lest om den allerede, men en liten kort oppsummering synes jeg er på sin plass.

Kvinnen som eide leiligheten flyttet til Sør-Frankrike rett før andre verdenskrig og forlot leiligheten med alt innbo. Etter det har den som nevnt stått uberørt i 70 år. Etter kvinnens død tok man seg inn leiligheten og fant blant annet et svært så verdifullt maleri av den italienske kunstneren Giovanni Bolfini. Maleriet er av en fransk kvinne, og kvinnen skal være Marthe de Florian, bestemoren til eieren av leiligheten. Ingen har hatt kjennskap til bildet, men i leiligheten fantes det også et kjærlighetsbrev fra Boldini til de Florian som bekreftet at det var henne han hadde malt. Man fant også en verdifull Mikke Mus-dukke, en utstoppet struts samt det som virker å være mange gaver fra diverse beilere.


Leiligheten var preget av årene den hadde stått uberørt, og den hadde blant annet en omfattende vannskade.

 

Alt er jo rett og slett fantastisk. Tapetet kunne jeg virkelig tenke meg.


Jeg har flere netter drømt at jeg fikk ta meg inn i leiligheten før alle andre. Tenk deg følelsen av å gå inn i denne leiligheten full av fordums prakt. Det må være drømmesenarioet over alle.

Til dere som lurer på hva jeg ønsker meg til jul, så kan jeg bekrefte at en utstoppet struts står på listen..

In the reflection in the mirror I can se the most prefect fireplace ever.

One thing I've thought a lot of recently, is this apartment in Paris that stood untouched for 70 years. Many of you have probably read about it already, but here’s a brief summary.

The woman who owned the apartment moved to the southern France just before World War II, and left the apartment with all furniture. After the woman's death this year, the apartment was opened and they discovered a very valuable painting by Italian artist Giovanni Bolfini. The painting is of a French woman, and the women is Marthe de Florian, grandmother of the owner of the apartment. No one has been aware of the picture, but in the apartment was also a love letter from Boldini to Florian who confirmed that it was her he had painted. They also found a valuable Mickey Mouse doll, a stuffed ostrich and what seems to be many gifts from various suitors.


The apartment was one of the years it had been untouched, and it had among other things, an extensive water damage.

I have several nights been dreaming that I got to take me into the apartment before anyone else. Imagine the feeling of walking into the apartment full of splendor. It must be the best dream ever.

To those of you who wonder what I want for Christmas, I can confirm that a stuffed ostrich is on my list ..

Have a nice day!
Frk Ligaard